Kojom se pozivate na redovitu godišnju skupštinu aerokluba “Ivanić- Grad”,koja će se održati 12. ožujka 2010. (petak)u 18 sati na “IVANIČANKI” u Ivanić Gradu.

Predlaže se slijedeći dnevni red:
1.otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda
2.izbor 2 ovjerovitelja zapisnika
3.izvještaj o radu u 2009.g. i diskusija po izvještaju
4.izvještaj o financijskom poslovanju i diskusija po izvještaju
5.izvještaj Nadzornog odbora i diskusija po izvještaju
6.članarina za 2010.
7.plan rada za 2010.g.
8.financijski plan za 2010.g.
9.pitanja i prijedlozi

Srdačan pozdrav,

Predsjednik:

Dražen Čvoriščec