Nema ljepšeg poklona povodom 42. rođendana našeg kluba, nego što je vijest da je Županija Zagrebačka PRIHVATILA prjedlog promjena prostornog plana i da će se brisati postojeći ( u naravi nepostojeći ) aerodromi Šarampov i Topolje,a u novi prostorni plan uvrstiti aerodrom Greda.Time bi bili stvoreni svi preduvjeti da ova nova lokacija aerodroma u Gredi dobije svoje zakonske okvire i da na toj lokaciji dobijemo zrakoplovni centar koji će bit ponos ,a i korist aeroklubu,Gradu Ivaniću , Županiji i Hrvatskoj !