Redovna godišnja skupština 2006

Ivanić-Grad, 03.02.2006.

održana 03.02.2005. od 18,00 do 20,00 sati u restaurantu IVANIćANKA u Ivanić-Gradu. Zapisničar: Tomislav Presečan
Prisutnih članova: 19, dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka.
Predloženi dnevni red:

 1. otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda
 2. izbor 2 ovjerovitelja zapisnika
 3. izvještaj o radu u 2005. i diskusija po izvještaju
 4. izvještaj o financijskom poslovanju u diskusija po izvještaju
 5. članarina za 2006.
 6. plan rada za 2006.g.
 7. financijski plan za 2006.g
 8. izbor urednika web stranica
 9. pitanja i prijedlozi
 • Ad.1 i 2
 • Dnevni red usvojen jednoglasno, a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Dragan Jaki i Dragutin Mužek.
 • Ad. 3
 • Izvještaj o radu podnio tajnik Tomislav Presečan. U diskusiju se uključilo više članova Kluba i Mate Čalušić, ispred Zajednice tehnike kulture koji je nadopunio izvještaj. O događajima u protekloj godini je govorio i Vilko Marković.
 • Izvještaj usvojen jednoglasno.
 • Ad. 4
 • Izvještaj o financijskom poslovanju prihodi i rashodi podnio Vilko Marković (u prilogu) i usvojen jednoglasno.
 • Ad. 5
 • Izvještaj Nadzornog odbora o financijskom poslovanju za 2005.g. (u prilogu) podnio predsjednik NO Davor Ištvani. Izvještaj usvojen jednoglasno.
 • Ad.6
 • Članarina za 2006. ostaje u svim segmentima ista kao i lani. Odluka u prilogu.
 • Ad. 7
 • Plan rada za 2006.g. (u prilogu) podnio Vilko Marković. Diskusija o ovoj točki je opet zastala na problemu statusa aerodroma, a raspravljalo se i o drugim točkama.
 • Plan rada usvojen jednoglasno.
 • Ad. 8
 • Financijski plan za 2006. g. (u prilogu) podnio Vilko Marković. Plan je usvojen jednoglasno.
 • Ad. 9
 • Za urednika web-stranica je imenovan Dražen Čvoriščec, koji mora najprije ponuditi užem rukovodstvu prijedlog web.mastera, koji e onda ishoditi vlastitu domenu.
 • Ad. 10
 • Diskusije nije bilo, jer su svi problemi obrađeni u prethodnim tokama.

Predsjednik:

Vilko Marković

Ovjerovitelji zapisnika:

Dragan Jakšić
Dragutin Mužek