24.10.2006

Došao je i taj tužni trenutak. Dobili smo obavijest od gosp. Rusana da se žurno moramo iseliti s aerodroma Šarampov, tj. moramo maknuti sve nadzemne objekte na zemljištu AEKS-a, jer njima dolazi dugo najavljivana komisija za preuzimanje objekta.
Dakle, do konca ovog tjedna (do 29.10.) moraju biti uklonjeni veliki klupski hangar, Presečanov hangar i 2 kontejnera. Na sastanku zainteresiranih je dogovoreno da će koordinacija uklanjanja biti ovakva:

  1. Mario Tušek – veliki hangar
  2. Tomislav Presečan – vlastiti hangar
  3. Marijan Serdar – veliki kontejner
  4. Dragec Mužek – mali kontejner

Demontirani materijal će se privremeno deponirati kod Mužeka, s tim da Tušek predlaže da on sebi uzme lukove, a svoju desetinu hangara u limovima i ostalom materijalu prepušta drugim suvlasnicima hangara.
Samo da podsjetimo da je na jednom od prethodnih sastanaka većinom glasova ustanovljena slijedeća struktura vlasništva na velikom hangaru:
1. Davor Ištvani i drugi 5/10
2. Josip Barbarić 1/10
3. Mario Tušek 1/10
4. Željko Knežević i Dragan Jakić 1/10
5. Stjepan Golub 1/10
6. Aeroklub 1/10
Prevladavajuće je mišljenje da na Šarampovu, na žalost, nemamo više što raditi, jer je potpuno neriješeno pitanje piste, koju malo možemo koristiti a onda opet ne možemo. Čvrstih dogovora ili pisanih ugovora nemamo, tako da je krajnje vrijeme da se iselimo, jer sve drugo predstavlja agoniju.
Na žalost, još uvijek nemamo čvrstu drugu lokaciju, tako da ćemo jedno vrijeme visiti u zraku.
Ali, na kraju tunela ipak malo svjetla. U toku su intenzivni pregovori o lokaciji na Gredi, gdje bi možda trebao osvanuti, kako Cvoks veli, PRVI EUROPSKI POSAVSKI AERODROM iliti PEPA. Obavljeni su razgovori s ljudima s Posavine koji pozdravljaju inicijativu o preseljenju letjelišta na navedenu lokaciju (vidi fotose u prilogu). Gradonačelnik Kovačić je također dao usmenu podršku s napomenom da ćemo ući u program raspodjele zemljišta koje Grad treba ubrzo realizirati. Mi smo u tom smislu podnijeli i službeni zahtjev za dodjelu katastarske čestice br. 2 u Breškoj Gredi, koja bi odgovarala svim potrebnim tehničkom detaljima. Geografske koordinate čestice su N 45o43′ i E16o21′. Pista bi se postavila na samu sredinu čestice i imala bi prilaze 15-33. Dužina joj je optimalna 900 m, a samo zemljište je udaljeno od centra Ivanića (via Greda) 7,5 km. Imamo mogućnost priključka struje, jer je zadnji potrošač udaljen cca 100 m.
U neobvezujućim razgovorima sa sadašnjim korisnikom i gradonačelnikom pokušavamo privremeno doseliti se s kontejnerima !!! na lokaciju, ali je to jo vrlo upitno i treba biti vrlo oprezan kako ne bismo dugoročno upropastili cijeli projekt, na to posebno upozoravam.
Razgledom lokacije je radna skupina Kluba došla do zaključka da bi se kontejneri mogli postaviti na početku parcele, uz sam zapadni kanal, a budući hanagari bi se trebali graditi uz taj isti kanal. Hangari bi bili postavljeni pravcem piste i bili bi udaljeni od same piste cca 50 m. Čvrsti je dogovor da se neće dozvoliti gradnja šarenih objekata, već će se malim pravilnikom točno odrediti kakvi hangari mogu biti. Slično kao na Zvekovcu. Posebno upozoravamo na tu činjenicu, jer samovoljna i neuniformirana gradnja otvara Pandorinu kutiju u smislu ako može on, onda mogu i ja, to dugoročno dovodi do zle krvi, nereda i nediscipline u svim pravcima. Na novoj lokaciji neće se moći više letjeti ni bez radio-stanice i slino. Ovo je prilika da na novom letjelištu uspostavimo moderan, siguran i ugodan režim letenja i druženja. Držimo da tu šansu ne smijemo ispustiti zbog nekih osobnih, posebnih interesa.
Hangari bi bili uniformni to se tiče osnovnih dimenzija (visina i dubina), te korištenih materijala (tubing i pokrovni lim). širina ulaznih vrata bi mogla biti različita (za jedrilice najveća, za zmajeve najmanja). Između kaseta bi mogao biti lim ili samo željezna mreža. Podnicu (beton, asfalt, zemlja ili sl.) i sve ostalo bi trebalo riješiti malim pravilnikom o gradnji hangara.
Propisi, papiri i novci ??!! U silnim razgovorima i na bazi iskustava Zvekovca došli smo do spoznaje da nam je jedino rješenje letjelište za vlastite potrebe. Ono se može oformiti na poljoprivrednom zemljištu i ne traži se prekomjerna papirologija niti novac, a nema veće razlike od onoga to sada imamo na Šarampovu. Dakle, ako nam Grad omogući stupanje u posjed Grede (u bilo kojoj pravnoj varijanti), mi možemo:

  1. preseliti 2 kontjenera, prije službene odluke Grada, ali uz usmenu suglasnost
  2. izorati cijelu parcelu, poravnati je i posijati travu
  3. početi s izgradnjom hangara, ali tek kad česticu službeno dobijemo na korištenje
  4. letjeti

Va predsjednik,

Vilko Marković