Cross Bar

Sky Stars

Contest

PROGRAM DOGAĐANJA

Letjelište „Greda“

08.listopada 2010.
12-13 sati
prijave za izbor najljepše kopilotkinje
prijave za izbor najljepše letjelice
13 sati
formiranje žirija za izbor najljepše kopilotkinje
formiranje žirija za izbor najljepše letjelice
14 sati
izbor najljepšeg motornog zmaja
14,30 sati
izbor najljepšeg aviona
15 sati
Izbor najljepše kopilotkinje