Pozivam sve posjetitelje našeg weba ,a naročito ČLANOVE aerokluba Ivanić da se uključe u stvaranje ovih web stranica svojim komentarima.Svrha prelaza na novu platformu  bila je upravo ta mogučnost da svatko doda svoje viđenje pokrenute teme,kako bi na kraju svi znali-naučili ili primili na znanje nešta novo.Također klubski mail stoji otvoren za nove teme koje možete sugerirati i na taj način pokretati.Dakle MOLIM Vas komentare !! Vaš Cwox!