15.03.2019. posjetili su nas po prvi put školarci sedmih razreda OŠ Posavski Bregi. Prezentirali smo im tehnike i materijale izrade RC aeromodela. Vidjeli su kako radi CNC i 3D Printer. Probali su kako je to letjeti RC modelom na simulatoru, a izrađivali su i slobodnoleteće modele od balse. Poslije zakuske, vratili su se na nastavu u školu, sa novim saznanjima o aeromodelarstvu.