Kojom se pozivate na redovnu godišnju skupštinu aerokluba “Ivanić-Grad”,koja će se održati 7.ožujka 2009. godine (subota) u 19 sati na IVANIČANKI u Ivanić Gradu.

Predlaže se sljedeći dnevni red:

1. otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda
2. izbor 2 ovjerovitelja zapisnika
3. izvještaj o radu u 2008. godini i diskusija po izvještajima
4. izvještaj o financijskom poslovanju i diskusija po izvještaju
5. izvještaj Nadzornog odbora i diskusija po izvještaju
6. članarina za 2009. g
7. plan rada za 2009. g
8. financijski plan za 2009. g
9. odluka o korištenju hanagara
10. pitanja i prijedlozi

Srdačan pozdrav — predsjednik Dražen Čvorišćec