Sa osnivačke skupštine Aerokluba “MLADA KRILA” koja je održana 18.11.1968.g. u Domu kulture u Ivanić-Gradu s početkom u 18 sati.